uTalk language logo

Learn Azerbaijani

De turkiska språkens utbredning sträcker sig från sydöstra Europa till västra Kina, där många av de centralasiatiska språken har turkiskt ursprung. Skrivsystemen varierar mellan de turkiska språken (latinskt, kyrilliskt och arabiskt alfabet), men det finns starka likheter i grammatik och vokabulär. Det finns inga grammatiska genus, vilket är en lättnad för dem som kämpar med maskulina och feminina substantiv i romanska språk!

Learn Azerbaijani with uTalk
Planet Earth

Where Is It Spoken?

Azerbaijan

People Talking

Number Of Speakers

24,000,000

Family Tree

Language Family

Turkic

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

Fun facts about Azerbaijani

Azerbaijani is closely related and mutually intelligible with Turkish, for the most part. However, many similar words can have big differences in meaning. For example, 'Subayım' means 'I am an officer' in Turkish but 'I’m single' in Azerbaijani.§

There is no verb 'to have'.

An Azerbaijani proverb, Ədəb bazarda satılmaz, means 'politeness is not sold in the bazaar' (or, 'it's not easy to be polite').

Over 30 million people have started speaking a new language with uTalk

Treasure

Over 2500 words and phrases, across 60+ topics covering everyday situations

Native Speakers

Practise speaking and compare your pronunciation with native speakers

Games

Game-based learning is fun and intuitive